Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - usavrši vještine govora, slušanja, čitanja i pisanja engleskog jezika - nivo B2.2 -primjenjuje gramatičke strukture engleskog jezika - nivo B2.2 -aktivno koristi engleski jezik na nivou B2.2 u usmenoj i pisanoj komunikaciji -primjenjuje prošireni vokabular engleskog jezika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA CEROVIĆ
OKSANA KANKARAŠ