OPŠTA PEDAGOGIJA - TEORIJA VASPITANJA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČINA ZORIĆ2x1
11B