SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 8 - NIVO C1.2


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA STANKOVIĆ2x1
4B+2S
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
4B+1S
DANIJELA LJEPAVIĆ2x1
9B
SONJA ŠPADIJER2x1
4B+2S