METODIKA NASTAVE FRANC. JEZIKA SA ŠKOLSKIM RADOM


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA NIKČEVIĆ-GLOMAZIĆ2x1
9B
2x1
9B