NJEMAČKA KNJIŽEVNOST III -NJEMAČKA KLASIKA I ROM.


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MINIĆ2x1
15B+4S+15P
JELENA KNEŽEVIĆ2x1
15B+15S+4P

Ispitna pitanja - Njemačka književnost 3

Rezultati rada tokom zimskog semestra 2020.

Rezultati kolokvijuma

Književnost 3, nadoknada