SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 3-NIVOB1.1


Semestar: 3
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ELISABETH MACK4x1
15B+7S+5P
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ2x1
15B+7S+5P
SREĆKO RAKOČEVIĆ2x1
2x1
15B+7S+5P

Pomijeranje termina ispita iz Savremenog njemačkog jezika 3

Konačni rezultati

Rezultati pismenog ispita popravnog roka i termin usmenog ispita

Rezultati nakon prvog ispitnog roka

Rezultati pismenog dijela ispita - prvi ispitni rok

Rezultati