Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Osnove prevođenja 2 - rezultati 2. ispitnog roka

Osnove prevođenja 2 - rezultati nakon 1. ispitnog roka