Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DEJA PILETIĆ
HAJDANA VUJANOVIĆ

Nastavak održavanja nastave putem ZOOM-a