ITALIJANSKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DEJA PILETIĆ
HAJDANA VUJANOVIĆ