Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Unapređivanje vještina razumijevanja govora i pisanog teksta; usavršavanje upotrebe gramatičkih struktura engleskog jezika (C1); aktivna komunikacija na C1 nivou

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA VUKASOJEVIĆ

Nova objava - 05.11.2020 22:00

Nova objava - 27.09.2020 20:58