Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - usavrši vještine govora, slušanja, čitanja i pisanja engleskog jezika - nivo B2.2 -primjenjuje gramatičke strukture engleskog jezika - nivo B2.2 -aktivno koristi engleski jezik na nivou B2.2 u usmenoj i pisanoj komunikaciji -primjenjuje prošireni vokabular engleskog jezika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA CEROVIĆ2x1
31B+7S+4P
OKSANA KANKARAŠ2x1
22B+3P

Engleski IV(SP Ruski, Njemaćki, Italijanski, Francuski) - 16.02.2021 19:18

Engleski jezik IV (vježbe) Nova objava - 21.04.2020 11:05

Engleski jezik 4 (vježbe) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 12:14

Engleski jezik IV (vježbe) - IX nedelja - Objava - 05.04.2020 13:21

Engleski jezik IV (vježbe) Objava - 29.03.2020 13:15

Engleski jezik IV (vježbe) - Objava - 25.03.2020 16:01