METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA 1


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ELISABETH MACK2x1
25B+4S+3P
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ2x1
25B+4S+3P