METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA 2


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ELISABETH MACK4x1
25B+4S+1P
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ2x1
25B+4S+1P