METODIKA NASTAVE FILOZOFIJE SA ŠKOLSKIM RADOM


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Obrazloži prednosti i ograničenja pojedinih nastavnih metoda i oblika provjere znanja u nastavi filosofije. 2. Analizira predmetne programe iz filosofije u gimnaziji i srednjim stručnim školama, funkcije i način korišćenja udžbenika, izvorne literature i drugih izvora znanja. 3. Planira i priprema realizaciju nastave filosofije u srednjoj školi (izrada godišnjeg i mjesečnog plana rada i pisanih priprema za čas). 4. Organizuje nastavu filosofije i posebnih filosofskih disciplina (logika, etika, filosofija umjetnosti) u srednjoj školi u skladu sa zahtjevima savremene koncepcije nastave i učenja. 5. Primjenjuje teorijska znanja iz metodike filosofije u procesu realizacije planiranih aktivnosti, vrednovanja učeničkih postignuća i metodičke efikasnosti nastave. 6. Podstiče učenike na aktivno učešće u radu na času (argumentovano iznošenje vlastitih stavova, interdisciplinarno povezivanje znanja i interaktivno učenje). 7. Unapređuje metodička znanja, vještine i kompetencije potrebne za kontinuirani profesionalni razvoj i doživotno učenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKA GVOZDENOVIĆ

Metodika nastave filosofije sa školskim radom - završni i popravni ispiti 21.05.2020 15:14

Metodika nastave filosofije sa školskim radom - predavanja XIV sedmica nastave 15.05.2020 23:00

Metodika nastave filosofije sa školskim radom - vježbe XIV sedmica nastave 14. i 15. 05.2020

METODIKA NASTAVE FILOSOFIJE SA ŠKOLSKIM RADOM - VJEŽBE XIII SEDMICA NASTAVE.05.2020, 7. i 8. 05. 2020

METODIKA NASTAVE FILOSOFIJE SA ŠKOLSKIM RADOM - Drugi probni test znanja, XIII sedmica nastave 8.05.2020 13:00

METODIKA NASTAVE FILOSOFIJE SA ŠKOLSKIM RADOM - XII sedmica nastave 30.04.2020. 12.30-14.00

Metodika nastave filosofije sa školskim radom - Popravni kolokvijum 02.06.2020 12:39

Metodika nastave filozofije sa školskim radom - vježbe 02.04.2020 00:29