UVOD U GRAĐANSKO PRAVO


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše sistem građanskog prava; definiše i objasni pojedine institute i pojmove opšteg dijela građanskog prava (pojam, sistem i načela građanskog prava, izvore građanskog prava, građanskopravni odnos, subjekte građanskopravnog odnosa, građansko pravo u subjektivnom smislu, objekte građanskog prava, prava ličnosti, intelektualnu svojina, pravni posao, zastupništvo, zastarjelost i prekluzija, zaštitu prava); objasni zašto su za nastanak pojedinih pravnih odnosa zakonom predviđene pojedine pretpostavke; analizira pravne izvore i pravna pravila koja uređuju materiju opšteg dijela građanskog prava i poveže pravna pravila koja uređuju pojedine građanskopravne institute; uporedi različite pravne institute opšteg dijela građanskog koji stoje na raspolaganju za rješavanje konkretnih slučajeva i zaključi koje su posljedice primjene pojedinih instituta opšteg dijela građanskog prava; analizira konkretno činjenično stanje i razlikuje bitne od nebitnih činjenica, radi pravilne primjene pravnih pravila.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN RAŠOVIĆ

Uvod u gradjansko pravo - rezultati ispita

ECTS - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO 2017