HEMIJA PRIRODNIH ORGANSKIH JEDINJENJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUKANOVIĆ2x1
10B+4S
GORDANA VUKSANOVIĆ2x1
10B+4S
BILJANA DAMJANOVIĆ-VRATNICA1x1
10B+4S
MILICA KOSOVIĆ1x1
10B+4S