HEMIJA PRIRODNIH ORGANSKIH JEDINJENJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA1x1
1B+3S+1P
GORDANA VUKSANOVIĆ1x1
1B+3S+1P
BOJANA ZINDOVIĆ1x1
1B+3S+1P
BILJANA DAMJANOVIĆ-VRATNICA1x1
1B+3S+1P
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ1x1
1B+3S+1P
1x1
1B+3S+1P