Obavještenja - Metalurško-tehnološki fakultet


Metalurško-tehnološki fakultet--HEMIJA PRIRODNIH ORGANSKIH JEDINJENJA -   23.06.2021
  Tabela sa bodovima nakon popravnog završnog ispita
Metalurško-tehnološki fakultet--HEMIJA PRIRODNIH ORGANSKIH JEDINJENJA -   05.07.2020
  rezultati ispita