HEMIJA PRIRODNIH ORGANSKIH JEDINJENJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa iz ovog kursa, student će moći da: -definiše osnovne i više pojmove iz oblasti prirodnih organskih jedinjenja - identifikuje i karakteriše prirodna organska jedinjenja - razumije ulogu prirodnih organskih jedinjenja u organizmu, njihovu biosintezu, fiziološku aktivnost i primjenu - analizira nove ideje u procesu prerade prirodnih organskih jedinjenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA DAMJANOVIĆ - VRATNICA1x1
8B+9S
GORDANA BOŠKOVIĆ1x2
8B+9S
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ1x1
8B+9S
1x2
8B+9S
NINA MUGOŠA1x2
8B+9S
SNEŽANA VUKANOVIĆ1x2
8B+9S