Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1.5+.5
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, student će biti u mogućnosti da: -definiše osnovne zakonitosti idealnog i realnog gasnog stanja -poveže makroskopske sa mikroskopskim osobinama gasova preko kinetičke teorije gasova -poznajući osnovne pojmove i zakonitosti hemijske termodinamike izračuna promjene energije prije svega u gasovima -primijeni zakone termohemije na fizičko-hemijske sisteme -reprodukuje osnovne teorijske koncepte i modele o fizičko-hemijskim svojstvima materije u čvrstom i tečnom agregatnom stanju -izmjeri fizičko-hemijske veličine kao što su: viskoznost, napon pare tečnosti i toplote fizičkih i hemijskih promjena

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA BOŠKOVIĆ
ČEDOMIR MILIĆ

Rezultati ispita - septembar II

Rezultati ispita - septembar I

Konačna tabela sa ocjenama

Rezultati popravnog završnog ispita

Predispitni poeni

Rezultati završnog ispita