Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   14.02.2021
  Tabela sa ocjenama
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   04.02.2021
  Rezultati redovnog zavšnog ispita i predispitni poeni
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   30.12.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   29.12.2020
  Termin popravnog kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   26.12.2020
  II kolokvijum - uvid u radove
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   24.12.2020
  Rezultati II kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   13.12.2020
  II kolokvijum - termini
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   18.11.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   12.11.2020
  Rezultati kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   07.11.2020
  Termin I kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   18.10.2020
  Novi termin predavanja
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   15.10.2020
  ONLINE predavanja
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   05.10.2020
  Predavanja
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   05.10.2020
  Materijal za vježbe
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   29.09.2020
  Plan rada na predmetu
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   17.09.2020
  Rezultati ispita - septembarski rok
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   04.09.2020
  Rezultati ispita - septembarski rok
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   01.09.2020
  Promjena mjesta održavanja ispita
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   05.02.2020
  Tabela sa ocjenama
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   22.01.2020
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   28.12.2019
  Rezultati popravnog II kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   22.12.2019
  Termin eksperimentalnih vježbi
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   19.12.2019
  Rezultati II kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   17.11.2019
  Rezultati popravnog I kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-FIZIČKA HEMIJA I -   06.11.2019
  Rezultati I kolokvijuma