RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4.33+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje fizičke principe dobijanja slike upotrebom klasične radiografije, ultrazvuka, CT skenera i magnetne rezonance i niklearane medicine u dijagnostici. 2. Upotrebljava i razumije radiološku treminologiju (hiperdenzno-hipodenzno, homodeno-nehomogeno, tipove fizioloških sjenki u radiologji, Hausfildove jedinice apsorbcije, rezolucija). 3. Poznaje osnovne radiološke metode izbora u radiološkoj dijagnostici pojedinih oboljenja. 4. Koristi zaštitu pacijenata od zračenja tokom radioloških pregleda po ALARA principu, posebno rizičnih grupa pacijenata (trudnice, djeca). 5. Poznaje dobro komunikaciju sa sa pacijentom tokom planiranja radioloških pregleda i sa radiologom (timski rad). 6. Poznaje upotrebu radiološke dijagnostike u hitnim medicinskim stanjima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGOSLAV NENEZIĆ3.6x1
3B+10S+9P
2.5x4
3B+10S+9P
NEVENKA ANTOVIĆ.4x1
3B+10S+9P
LJILJANA BOJIĆ.4x1
3B+10S+9P
.5x4
3B+10S+9P