INFEKTIVNE BOLESTI


Semestar: 7
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Proširivanje saznanja o infektivnim bolestima i njihovom značaju u savremenoj medicinskoj praksi i nauci, prevenciji, mogućnostima liječenja, potrebi izolacije oboljelih

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKICA DUPANOVIĆ1.5x6
29B+14S+7P
SNEŽANA DRAGAŠ1.5x6
29B+14S+7P
MILOVAN ŽIVKOVIĆ3x1
29B+14S+7P