URGENTNA MEDICINA


Semestar: 12
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz predmeta student će biti osposobljen da : 1. Zbrinjava urgentna i kritična stanja u medicini, srazmjerno raspoloživoj opremi. 2. Izbjegne mogućnost nastanka grešaka tokom zbrinjavanja u urgentnoj medicinskoj praksi. 3. Sprovodi osnovne i proširene mjere kardiopulmonalne reanimacije ( odrasli i djeca) 4. Sprovodi osnovne i proširene postupke zbrinjavanja povrijeđenih ( odrasli i djeca)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA ĐURIŠIĆ2x4
25B+5S
SONJA MILAŠINOVIĆ2x1
25B+5S