URGENTNA MEDICINA


Semestar: 12
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OGNJENKA ŠARENAC2x2
10B+1S
IVANA ĐURIŠIĆ2x2
11B
SONJA MILAŠINOVIĆ2x1
23B+1S