Semestar: 9, 10
ECTS: 24
Status: Obavezan
Fond: 5.5+7.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Hirurgija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje znanje iz hirurške anatomije i patofiziologije hirurških oboljenja. 2. Osposobljen je da uzme anamnezu i obavl hirurški pregled bolesnika, 3. Osposobljen za korisćenje dopunskih dijagnostickih procedura - ehosonorafije, Rtg dijagnostike, Ct I NMR dijagnostike, i laboratorijske dijagnostike. 4. Osposobljen da prepozna hitna hirurška stanja, obezbjedi primarno zbrinjavanje kriticno oboljelih i povrijedjenih i pruži osnovnu kardopulmonalnu reanimaciju. 5. Osposobljen je da primijeni principe dezinfekcije ruku i operativnog polja i sterilizacije hirurškog materijala i instrumenata. 6. Sposoban da koristi hirurške instrumente, primarno zbrine ranu, izvrši suturu rane, inciziju, hemostazu, postavi zavoje i imobilizaciona sredstva kod povrede, organizuje transport povrijedjenih, uz odrzavanje vitalnih funkcija i primjenu mjera za zaustavljanje krvarenja do prijema u hiruršku ustanovu. 7. Sposoban da nakon pregleda bolesnika i primjenjene dijagnosticke procedure donese odluku za upucivanje pacijenta hirurgu radi daljeg hiruskog lijecenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR FILIPOVIĆ.89x8
22B+16S+23P
OGNJENKA ŠARENAC.89x8
22B+16S+23P
VLADIMIR DOBRIČANIN.89x8
22B+16S+23P
BOJAN MILAČIĆ.89x8
22B+16S+23P
MILJAN ZINDOVIĆ.89x8
22B+16S+23P
SLAVKO ĐURAŠKOVIĆ.89x8
22B+16S+23P
LUKA BOROVINIĆ.89x8
22B+16S+23P
NIKOLA BULATOVIĆ.88x8
22B+16S+23P
ALEKSANDAR KUJOVIĆ.88x8
22B+16S+23P
ALEKSANDAR FILIPOVIĆ.78x8
22B+16S+23P
VLADIMIR DOBRIČANIN.78x8
22B+16S+23P
NIKOLA BULATOVIĆ.78x8
22B+16S+23P
BRANKO ČAMPAR.78x8
22B+16S+23P
ALEKSANDAR KUJOVIĆ.78x8
22B+16S+23P
JANKO ŽUJOVIĆ.78x8
22B+16S+23P
LUKA BOROVINIĆ.78x8
22B+16S+23P
OGNJENKA ŠARENAC.77x8
22B+16S+23P
SLAVKO ĐURAŠKOVIĆ.77x8
22B+16S+23P
MIODRAG RADUNOVIĆ1.91x1
22B+16S+23P
RANKO LAZOVIĆ1.91x1
22B+16S+23P
ŽARKO DAŠIĆ1.45x1
22B+16S+23P
NOVAK LAKIĆEVIĆ1.1x1
22B+16S+23P
BOGDAN PAJOVIĆ1x1
22B+16S+23P
LJUBICA PEJAKOV.84x1
22B+16S+23P
NOVAK LAKIĆEVIĆ.84x1
22B+16S+23P
MIODRAG RADUNOVIĆ.52x1
22B+16S+23P
RANKO LAZOVIĆ.52x1
22B+16S+23P
ALEKSANDAR NIKOLIĆ.5x1
22B+16S+23P
LJUBICA PEJAKOV.41x1
22B+16S+23P