Saša Radović


Saša Radović
Šifra: 900684
Prezime i ime: Saša Radović
Titula: mr sci med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6HIRURGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7HIRURGIJA0 x 03 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2)0 x 0.79 x 110 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor