DENTALNA MORFOLOGIJA


Semestar: 1, 2
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 1.5+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene nastave i položenog ispita iz predmeta Dentalna anatomija student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje opštu oralnu i dentalnu anatomiju i specijalnu morfologiju stalne denticije. 2. Zna da opiše hronologiju nicanja zuba, obelježavanje zuba, dentalnu nomenklaturu i topografsko-anatomske znake na zubima. 3. Poznaje odontogenezu i vrste urođenih i stečenih dentalnih anomalija. 4. Poznaje uređenost i međusobni odnos dentalnih lukova. Poznaje osnove okluzije, pokrete i položaje mandibule. 5. Sposoban je da prepozna denticiju, klasu, zubni luk kojem zub pripada i identifikuje zub na osnovu atributa tipa i topografsko-anatomskih karakteristika. 6. Osposobljen je da oblikuje krunicu zuba u prikladnom materijalu (vosak). 7. Integriše stečena znanja i vještine i osposobljen je za dalju edukaciju iz predkliničkih stomatoloških predmeta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ3x1
10B+2P
BILJANA ŽIVKOVIĆ3x1
10B+1P
DŽENAD GANJOLA4x1
10B+1P
ZORICA POPOVIĆ4x1
10B+2P
DŽENAD GANJOLA2x1
10B+1P
ZORICA POPOVIĆ2x1
10B+2P
JASMINKA ANĐELIĆ2x1
20B+3P
JASMINKA ANĐELIĆ1x1
20B+3P