VJEŠTINA KOMUNIKACIJE U STOMATOLOGIJI


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA VUJOVIĆ.66x1
10B+8S
ANETA BOŠKOVIĆ.33x1
10B+8S
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ.33x1
10B+8S
OLIVERA MILJANOVIĆ.33x1
10B+8S
VLADIMIR TODOROVIĆ.33x1
10B+8S