INFEKTIVNE BOLESTI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKICA DUPANOVIĆ.5x1
3B+2S
SNEŽANA DRAGAŠ.5x1
3B+2S
MILOVAN ŽIVKOVIĆ1x1
3B+2S