RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA I


Semestar: 7, 8
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA BRNOVIĆ1.5x3
3B+11S+1P
MARINA IVANOVIĆ MUJOVIĆ1.5x3
3B+11S+1P
NINA MARIĆ2.5x3
3B+11S+1P
MAJA DELIĆ.5x3
3B+11S+1P
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ1x1
3B+11S+1P