DJEČJA STOMATOLOGIJA I


Semestar: 9, 10
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH1.5x3
3B+8S+4P
SUNČICA BRNOVIĆ1.5x3
3B+8S+4P
DANIJELA SUBOTIĆ3x3
3B+8S+4P
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ1x1
3B+8S+4P
SNEŽANA MATIJEVIĆ1x1
3B+8S+4P