Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKICA DUPANOVIĆ.5x2
4B+7S+4P
SNEŽANA DRAGAŠ.5x2
4B+7S+4P
MILOVAN ŽIVKOVIĆ1x1
4B+7S+4P