OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE I


Semestar: 1
ECTS: 11
Status: Obavezan
Fond: 4+15+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MITAR SAVELJIĆ5x6
51B+13S
GORDANA MAGDELINIĆ5x6
51B+13S
VALENTINA ŠĆEKIĆ5x6
51B+13S
KRISTINA RADOMAN4x1
51B+13S