PSIHOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKO RAIČEVIĆ2x4
49B+5P
LIDIJA INJAC-STEVOVIĆ2x1
49B+5P