ZDRAVSTVENA NJEGA U PSIHIJATRIJI SA PSIHIJATRIJOM


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+5+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MERDIN MARKIŠIĆ5x2
16B+5S
RAJKO RAIČEVIĆ5x2
16B+4S+1P
LIDIJA INJAC-STEVOVIĆ2x1
32B+9S+1P