ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI SA PEDIJATRIJOM


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JOKSIMOVIĆ1.2x4
27B+9S+4P
SELVETA SELMANOVIĆ1.2x4
27B+9S+4P
MAJA MIJATOVIĆ-KEKOVIĆ1.2x4
27B+9S+4P
ROSA ČANTRIĆ1.2x4
27B+9S+4P
VESNA ŠĆEKIĆ1.2x4
27B+9S+4P
LIDIJA BANJAC2x1
27B+9S+4P
MIRA SAMARDŽIĆ1x1
27B+9S+4P
OLIVERA MILJANOVIĆ1x1
27B+9S+4P