ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI SA PEDIJATRIJOM


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+6+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JOKSIMOVIĆ6x1
11B+2S
SELVETA SELMANOVIĆ6x1
12B
KATARINA DRAGOJEVIĆ6x1
12B+2S
ROSA ČANTRIĆ6x1
11S+1P
LIDIJA BANJAC1.73x1
35B+15S+1P
MIRA SAMARDŽIĆ1.14x1
35B+15S+1P
OLIVERA MILJANOVIĆ1.13x1
35B+15S+1P