ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI SA PEDIJATRIJOM


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JOKSIMOVIĆ6x4
23B+19S+2P
LIDIJA BANJAC1x1
23B+19S+2P
MIRA SAMARDŽIĆ1x1
23B+19S+2P
OLIVERA MILJANOVIĆ1x1
23B+19S+2P
VESNA MIRANOVIĆ1x1
23B+19S+2P