MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon odslušanih predavanja i vježbi biti osposobljeni da primjene stečena znanja i vještine u profesionalnom radu na promociji mentalnog zdravlja i prevenciji psihičkih poremećaja; Osposobljenost za unapredjenje rada u institucijama za njegu i liječenje oboljelih od psihičkih poremećaja. Osposobljenost za timski rad i unapredjenje vještina komunikacije na relaciji bolesnik - medicinska sestra -ljekar. Osposobljeni sa stečenim ključnim profesionalnim kompetencijama za rad na edukaciji pacijenata i učešća u preventivnim programima u PZZ.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA INJAC-STEVOVIĆ2x1
14B
RAJKO RAIČEVIĆ2x2
14B