MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKO RAIČEVIĆ2x2
15B
LIDIJA INJAC-STEVOVIĆ2x1
15B