FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II


Semestar: 7
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje vrste, sastav, postupke izrade/proizvodnje, farmaceutsko-tehnološka ispitivanja i zahtjeve farmakopeja za farmaceutske oblike ljekova za parenteralnu i oftalmološku primjenu; 2. Prepoznaje vrste, osobine i uloge farmaceutskih ekscipijenasa u izradi pomenutih farmaceutskih oblika; 3. Formuliše i izradi navedene farmaceutske oblike i predloži i/ili sprovede određena farmaceutsko-tehnološka ispitivanja ovih ljekova; 4. Poznaje i razumije principe vezane za uticaj biofarmaceutskih (bioloških, fizičko-hemijskih i farmaceutsko-tehnoloških) faktora na proces oslobađanja i resoprcije ljekovite supstance nakon parenteralne ili oftalmološke primjene lijeka; 5. Stečena znanja primjeni u cilju informisanja i savjetovanja pacijenta i stručne javnosti o osobinama i kvalitetu parenteralnih i oftalmoloških farmaceutskih oblika, njihovom čuvanju i adekvatnoj primjeni.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA OTAŠEVIĆ3x1
10B+2S
ĐULIJA HADŽIBETI3x2
10B+13S
MILANKA MARAŠ3x3
20B+15S
TANJA VOJINOVIĆ3x1
20B+15S