FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II


Semestar: 7
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje vrste, sastav, postupke izrade/proizvodnje, farmaceutsko-tehnološka ispitivanja i zahtjeve farmakopeja za farmaceutske oblike ljekova za parenteralnu i oftalmološku primjenu; 2. Prepoznaje vrste, osobine i uloge farmaceutskih ekscipijenasa u izradi pomenutih farmaceutskih oblika; 3. Formuliše i izradi navedene farmaceutske oblike i predloži i/ili sprovede određena farmaceutsko-tehnološka ispitivanja ovih ljekova; 4. Poznaje i razumije principe vezane za uticaj biofarmaceutskih (bioloških, fizičko-hemijskih i farmaceutsko-tehnoloških) faktora na proces oslobađanja i resoprcije ljekovite supstance nakon parenteralne ili oftalmološke primjene lijeka; 5. Stečena znanja primjeni u cilju informisanja i savjetovanja pacijenta i stručne javnosti o osobinama i kvalitetu parenteralnih i oftalmoloških farmaceutskih oblika, njihovom čuvanju i adekvatnoj primjeni.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKA MARAŠ3x3
25B+15S
ALEKSANDRA LJUMOVIĆ3x1
9B+5S
ĐULIJA HADŽIBETI3x2
16B+10S
BETI ĐURĐIĆ3x1
25B+15S