FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA III


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Prepozna različite vrste, osobine i uloge pomoćnih supstanci u izradi čvrstih farmaceutskih oblika ljekova; 2.Prepozna vrste i karakteristike različitih čvrstih farmaceutskih preparata (kapsule, tablete, pelete,preparati sa modifikovanim oslobađanjem lijeka, supozitorije i vagitorije, preparati za inhalaciju); 3.Izradi čvrste farmaceutske preparate; 4.Izvrši farmaceutsko-tehnološka i biofarmaceutska ispitivanja čvrstih farmaceutskih preparata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VINKA JANKETIĆ3x2
24B+15S
GORDANA BOLJEVIĆ3x1
12B+8S
NINOSLAVA LALATOVIĆ3x1
12B+7S
BETI ĐURĐIĆ2x1
24B+15S