FIZIČKA HEMIJA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije značenje fizičko-hemijskih procesa za primjenu u farmaciji; 2. Reprodukuje osnovne teorijske koncepte i modele o fizičko-hemijskim svojstvima materije u svim agregatnim stanjima; 3. Objasni fizičko-hemijske osobine koloidnih sistema i procese na graničnoj površini faza; 4. Definiše osnovne zakone hemijske termodinamike; 5. Identifikuje metode i tehnike koje se primjenjuju u istraživanju kinetike i mehanizma hemijskih reakcija; 6. Prepozna ulogu katalitičkih procesa u mehanizmu djelovanja farmaceutskih proizvoda; 7. Uporedi vrste radioaktivnosti, njihove karakteristike i efekte dejstva na živi organizam; 8. Izvrši samostalno izbor fizičko-hemijske metode i principa prilikom pripreme odredjenog farmaceutskog preparata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ.8x3
26B+10S+8P
JANA MIŠUROVIĆ1.2x1
26B+10S+9P
.8x3
26B+10S+8P
IVANA BOŠKOVIĆ2x1
26B+10S+8P