FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3++5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna različite vrste, osobine i uloge pomoćnih supstanci u izradi farmaceutskih oblika ljekova; 2. Prepozna vrste i karakteristike različitih farmaceutskih preparata (praškovi za peroralnu upotrebu, praškovi za primjenu na koži, granule, tečni preparati za peroralnu upotrebu, tečni preparati za primenu na koži, preparati za nos, preparati za uši, preparati za oralnu sluzokožu i homeopatski preparati); 3. Izradi navedene farmaceutske preparate; 4. Izvrši farmaceutsko-tehnološka i biofarmaceutska ispitivanja navedenih farmaceutskih preparata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐULIJA HADŽIBETI5x1
8B+3S
SVETLANA OTAŠEVIĆ5x2
10B+10S+1P
VINKA JANKETIĆ5x3
18B+13S+1P
TANJA VOJINOVIĆ3x1
18B+13S+1P