FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3++5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna različite vrste, osobine i uloge pomoćnih supstanci u izradi farmaceutskih oblika ljekova; 2. Prepozna vrste i karakteristike različitih farmaceutskih preparata (praškovi za peroralnu upotrebu, praškovi za primjenu na koži, granule, tečni preparati za peroralnu upotrebu, tečni preparati za primenu na koži, preparati za nos, preparati za uši, preparati za oralnu sluzokožu i homeopatski preparati); 3. Izradi navedene farmaceutske preparate; 4. Izvrši farmaceutsko-tehnološka i biofarmaceutska ispitivanja navedenih farmaceutskih preparata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐULIJA HADŽIBETI5x1
8B+5S
ALEKSANDRA LJUMOVIĆ5x2
16B+6S
VINKA JANKETIĆ5x3
24B+11S
BETI ĐURĐIĆ3x1
24B+11S