Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student bi nakon položenog predmeta postao osposobljen da: - pruža tumačenja dijetetskih preporuka; - daje osnovne savjete u vezi zdravog načina ishrane opštoj populaciji i osnovne nutritivne savjete pacijentima od hroničnih nezaraznih bolesti kod kojih je ishrana koterapija; - da pruži osnovne informacije o dijetetskim proizvodima; - o interakcijama ljekova i hrane i neželjenim djelovanjima sastojaka hrane (alergije, intolerancije).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija