BIOFARMACIJA SA FARMAKOKINETIKOM


Semestar: 8
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4++4
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA VOJINOVIĆ
SVETLANA OTAŠEVIĆ