Dragica Boljević

Dragica Boljević

viši laborant | Medicinski fakultet

Dragica Boljevic  rodjena je 02.09.1975.godine u Podgorici. Srednju Medicinsku skolu zavrsila je u Podgorici 1994.godine. Pripravnicki staz u trajanju od 6 mjeseci  zavrsila je 1995.godine. Poslije polozenog strucnog ispita, od 1996. godine, pocinje da radi u laboratoriji KCCG kao laboratorijski tehicar, do 1998.godine. Otvaranjem Medicinskog fakulteta u Podgorici, pocinje da radi kao prvi laboratorijski tehnicar na predmetima Medicinska fiziologija i Medicinska biohemija, od 23.10.1998.godine, na neodredjeno vrijeme. Zvanje viseg laboranta stice 2012.godine. Na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 01 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne3FIZIOLOGIJA I0 x 00 x 02 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne4FIZIOLOGIJA II0 x 00 x 02 x 3
MEDMEDICINAOsnovne3MEDICINSKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 02.6 x 3
MEDMEDICINAOsnovne3MEDICINSKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 03 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne8BIOFARMACIJA SA FARMAKOKINETIKOM0 x 00 x 04 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave