Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije značenje fizičko-hemijskih procesa za primjenu u farmaciji; 2. Reprodukuje osnovne teorijske koncepte i modele o fizičko-hemijskim svojstvima materije u svim agregatnim stanjima; 3. Objasni fizičko-hemijske osobine koloidnih sistema i procese na graničnoj površini faza; 4. Definiše osnovne zakone hemijske termodinamike; 5. Identifikuje metode i tehnike koje se primjenjuju u istraživanju kinetike i mehanizma hemijskih reakcija; 6. Prepozna ulogu katalitičkih procesa u mehanizmu djelovanja farmaceutskih proizvoda; 7. Uporedi vrste radioaktivnosti, njihove karakteristike i efekte dejstva na živi organizam; 8. Izvrši samostalno izbor fizičko-hemijske metode i principa prilikom pripreme odredjenog farmaceutskog preparata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ2x3
27B+4S+10P
JANA MIŠUROVIĆ2x3
27B+4S+10P
IVANA BOŠKOVIĆ3x1
27B+4S+10P

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Promjena mjesta održavanja završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

rezultati popravnog ispita 16.septembar