FARMAKOGNOZIJA I


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TIJANA MIĆOVIĆ3x1
9B+4S+4P
ANĐELA ĆULAFIĆ3x2
16B+8S+4P
ČEDOMIR MILIĆ3x3
25B+12S+8P
VERA DABANOVIĆ2x1
25B+12S+8P