Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave i položenog ispita iz predmeta Fiziologija 1, student treba da postigne sledeće ishode učenja i treba da: 1. poznaje funkcije organskih sistema i da ih povezuje jedinstvenu funkcionalnu celinu organizma. 2. razume i zna da objasni povezanost fiziološkog odgovora sistema sa anatomskim i histološkim karakteristikama, i biohemijskim statusom. 3. poznaje regulacione i kompenzatorne mehanizme kojim se kontroliše rad organskih sistema. 4. razume logiku i ume da interpretira uzročno-posledične odnose u interakcijama između funkcionalnih sistema. 5. zna da opiše mehanizme po kojim se odvijaju funkcije u ljudskom organizmu koje omogućavaju adaptaciju i opstanak. 6. vlada odgovarajućom medicinskom terminologijom. 7. primeni stečeno znanje iz fiziologije u farmakoterapiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BLAGOJE BABIĆ.55x3
19B+7S+13P
DRAGICA BOLJEVIĆ2x3
20B+5S+12P
ISIDORA ROVČANIN DRAGOVIĆ.35x3
19B+7S+13P
ISIDORA RUBEŽIĆ.55x3
19B+7S+13P
MIHAILO VUKMIROVIĆ2x1
20B+5S+12P
MILENA MAGDELINIĆ.55x3
19B+7S+13P

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 04.05.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 27.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 20.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 13.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 06.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 30.03.