Blagoje Babić


Blagoje Babić
Šifra: 900823
Prezime i ime: Blagoje Babić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne3FIZIOLOGIJA I0 x 00 x 0.33 x 3
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA FIZIOLOGIJA (BIOFIZIKA 18)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA FIZIOLOGIJA0 x 0.93 x 30 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA0 x 0.495 x 30 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne4FIZIOLOGIJA II0 x 00 x 0.66 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor