Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Applying and promoting the concept of sustainable development to AD Marina Bar
Naziv : Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar
Početak : 15.12.2014.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv : SUST-MARINA
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Dragović Branislav
Opis :