Pregled projekta


Finansijski program : Tempus
Naziv [ENG] : Development of Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation at WBC Universities in Nanotechnologies and Advanced Materials where Innovation Means Business
Naziv : Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : WIMB
Web site : http://www.pfkotor.ucg.ac.me/nauka/projekti/tempus-iv-programme-wimb
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Obrazovanje
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Nikolić Danilo
Opis : Ideja WIMB projekta je unaprijeđenje kapaciteta visokoobrazovnih institucija u zemljama Zapadnog Balkana u smislu stvaranja održivih veza između edukacije, istraživanja i inovacija u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala, kao i njihove primjene u medicine i industrijskoj proizvodnji. Projekat je planirano da doprinese jačanju saradnje i međusobnog razumjevanja između istraživača, članova partnerskih institucija (kako univerziteta i istraživačkih centara, tako i privrednih kompanija) u zemljama Zapadnog Balkana i Evrope.


The WIMB project is planned to enhance capacities of HE institutions in WBC region, by developing sustainable interrelations between Education, Research and Innovation in Nanotechnologies and Advanced Materials, for applications in medical and industrial engineering.