Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Development of Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation at WBC Universities in Nanotechnologies and Advanced Materials where Innovation Means Business
Naziv : Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : WIMB
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Nikolić Danilo
Opis : TEMPUS